משפחה ומערכת

קורס שהעברתי במשך 20 שנה במסגרות שונו

במצגות בצורת PPS

חומר הקריאה בצורת PDF

לפי מספר שיעור

סילבוס

שיעור 1

קריאה 1

קריאה 1א

שיעור 2

קריאה 2

שיעור 3

קריאה 3

קריאה 3 א

קריאה 3 ב

שיעור 4

קריאה 4

שיעור 5

קריאה 5

שיעור 6

קריאה 6

שיעור 7

קריאה 7

שיעור 8

קראיה 8

שיעור 9

קריאה 9

קראיה 9 א

שיעור 10

קראיה 10

קראיה 10 א

קראיה 10 ב

שיעור 11

קראיה 11

קראיה 11 א

שיעור 12

סיכום שיעורים 1-8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s