לקוי הכוכבים

כאשר אל תוך הגוף חדרה השינה כמו עשן

לילה , לילה

שהנרדפים לא יהפכו לרודפים

לו פרצו הנביאים

איוב

מפני מה התשובה השחורה של שנאה

ישראל

מספרים

זקנים

עולם, אל תשאל

על כבישי הארץ

הו הגוונים מחוסרי הבית בשמי ערב

והנה אחז אברהם בשורש הרוחות

יושבת את בחלון

כאשר מתרוקן היום

בערב מרחיק מבטך

לאן

פרפר

עמי העולם

את המוות של מחר אנחנו מתאמנים היום

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s