ינר תרופות תשע”ז

1 show

2 show

הקלטה 10.3.15
על הפרעות קשב
מאמר על קרוסלות באנגלית
על קנביס רפואי

מאמר של ויגוצקי 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s