התקשרות ומשפט 8

קליניקאים וחוקרים שהתבססו על תורת התקשרות שאפו אף לנבא

איזה מצבים של הזנחה או פרידה או אבדן יגרום לתוצאות בטיב ההתקשרות
איזה סוגים של התקשרות יכולים לנבא הפרעות נפשיות בעתיד.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s