התקשרות ומשפט 7

תורת ההתקשרות חקרה בעיקר את החברה המערבית ודגלה בחשיבות של מטפל ראשוני ( primary caregiver), בדרך כלל האם. בתורה זו הניחו שתוצאות של סוג התקשרות לא בטוחה הן פועל יוצא מאימהות לקויה. כמובן זאת הייתה הנחה סיבתית פשטנית וסוג של האשמת אימהות בתוצאות התפתחותיות אצל ילדיהם. למשל תורת ההתקשרות אל לקחה בחשבון תינוקות שמביאים אוסף של תכונות מולדות, למשל רמת פעילות. הדוגלים בתיאורית ב”מזג” (temperament) ביקרו את הדוגלים רק בהתקשרות על שהתעלמו מהתרומה של תינוק ספציפי לקשוי בהתקשרות עם אם מסוימת. אך בסוף גם הטיעונים למזג שאינו משתנה עם הזמן התבדו וחוץ מרמת הפעילות המחקר לא אושש קיומם של תכונות “מזג” שעמידים לאורך ההתפתחות. ב”מזג” כמו ב”התקשרות” הטיעון הפשטני לא הוכיח את עצמו.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s