התקשרות ומשפט 6

תורת ההתקשרות למדה רבות על ההתנהלויות בין אם לתינוק שלא היו מובנים קודם. המחקר היה בעיקר  תיאורי, והוסיף

  • להבנת תגובות של ילדים קטנים לפרידה ולאבדן.

לתיאור סוגים שונים של התקשרות – הבטוחה, החרדתית, הנמנעת ובסוף הבלתי-מאורגנת.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s