התקשרות ומשפט 5

לתורת ההתקשרות תרומה חשובה להבנת הפן הבינאישי של ההתפתחות. בעוד שהפסיכואנליזה של פרויד חקר בעיקר את המשמעויות התוך-פסיכיות אצל התינוק כפרט, תורת ההתקשרות הוסיפה את הנטייה של ההתנהלויות להתגבש קודם ורק אז ליצור משמעויות פנימיות. בשנים הראשונות הייתה נוצרה מצב פוליטית- מקצועית של מחנות, כאילו על איש המקצוע לבחור בין המשמעויות הפנימיות ובין ההתנהלויות הבינאישיות. באווירה זו, הדוגלים בתורת ההתקשרות “בחרו” לייחס מעט חשיבות לעולם של משמעותיות בתוך התינוק.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s