התקשרות ומשפט 4

תורת ההתקשרות הושפעה מתורת הethology שתיעדה דפוסי התנהלות אצל חיות. [ה εθος במונח זה נגזר מהמשמעות הראשונית של המילה ביוונית, והיא כיצד אנשים נוהגים להתנהל, לפני שהמונח הוחדר מובנן מוסרי. כלומר המצוי, לא הרצוי.] השפעה זו , כאילו ביולוגית או מכניסטית, גרמה לתורת ההתקשרות לטעון טיעונים מוגזמים על תוצאות בלתי הפיכות לגבי בני אדם, למשל שיש תקופות “קריטיות” להתקרשות וקלקול בשלב מסוים אינו ניתן לתיקון.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s