התקשרות ומשפט 2

אבי תורת ההתקשרות היה פסיכואנליטיקאי בריטי בשם ג’ון בולבי. בולבי סיכם את דעותיו בשלשת הכרכים על התקשרות, פרידה ואבדון שמעולם לא ראו אור בעברית.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s