במעונות המוות

הו ארובות

לך הבונה בית חדש

הו ליל יללת ילדים

אבל מי רוקן את החול ממנעליך

אפילו מהקשיש

ילד מת מדבר

כבר מחובקת בזרועות נחמת שמים

איזו תאוות

אתם הצופים

יגון

לו רק ידעתי

שיר הניצולים

שיר היתומים

שיר הצללים

שיר האבנים

שיר הכוכבים

שיר הלא נולדו

קולה של ארץ הקודש

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s